Tài liệu chuyên toán THCS toán 9/1 - bài tập đại số

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Trịnh Hoài Dương - Phạm Thị Bạch Ngọc

Năm xuất bản: 2020

39.000₫
Còn hàng
SKU
TK-L9-GDMB-014
Tài liệu chuyên toán THCS toán 9/1 - bài tập đại số của tác giả Trịnh Hoài Dương - Phạm Thị Bạch Ngọc . Sách được xuất bản năm 2020
Viết Nhận Xét của Bạn
Mời bạn viết nhận xét cho sản phẩmTài liệu chuyên toán THCS toán 9/1 - bài tập đại số
Đánh giá của bạn về sản phẩm này:
Close
Tài liệu chuyên toán THCS toán 9/1 - bài tập đại số