Tin tức

 1. Danh mục sách giáo khoa lớp 11 năm học 2023 - 2024 (Theo Chương trình mới)

  Danh mục sách giáo khoa lớp 11 năm học 2023 - 2024 (Theo Chương trình mới)

  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Xem chi tiết
 2. Danh mục sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023 - 2024 (Theo Chương trình mới)

  Danh mục sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023 - 2024 (Theo Chương trình mới)

  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Xem chi tiết
 3. Danh mục sách giáo khoa lớp 4 năm học 2023 - 2024 (Theo Chương trình mới)

  Danh mục sách giáo khoa lớp 4 năm học 2023 - 2024 (Theo Chương trình mới)

  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 NĂM HỌC 2023 - 2024 Xem chi tiết
 4. Bộ sách Giáo khoa lớp 1, 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Bộ sách Giáo khoa lớp 1, 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Bộ sách Giáo khoa lớp 1, 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là bộ sách được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tuyên Quang phê duyệt sử dụng trong các cơ sở phổ thông trên địa bàn tỉnh.  Xem chi tiết
 5. Bộ sách Giáo khoa lớp 1, 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Bộ sách Giáo khoa lớp 1, 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Bộ sách Giáo khoa lớp 1, 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là bộ sách được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Trà Vinh phê duyệt sử dụng trong các cơ sở phổ thông trên địa bàn tỉnh.  Xem chi tiết
 6. Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là bộ sách được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tiền Giang phê duyệt sử dụng trong các cơ sở phổ thông trên địa bàn tỉnh.  Xem chi tiết
 7. Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là bộ sách được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt sử dụng trong các cơ sở phổ thông trên địa bàn tỉnh.  Xem chi tiết
 8. Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là bộ sách được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tây Ninh phê duyệt sử dụng trong các cơ sở phổ thông trên địa bàn tỉnh.  Xem chi tiết
 9. Bộ sách Giáo khoa lớp 1, 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Bộ sách Giáo khoa lớp 1, 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Bộ sách Giáo khoa lớp 1, 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là bộ sách được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Sóc Trăng phê duyệt sử dụng trong các cơ sở phổ thông trên địa bàn tỉnh.  Xem chi tiết
 10. Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là bộ sách được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Bình phê duyệt sử dụng trong các cơ sở phổ thông trên địa bàn tỉnh.  Xem chi tiết
Close