Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 10 Năm Học 2022-2023 - Kết nối (Chỉ SGK)

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Kết nối tri thức vào cuộc sống

Năm xuất bản: 2022

436.000₫
Còn hàng
SKU
SBGK18-L10-737-2

STT TÊN SÁCH ĐVT GIÁ BÌA
I SÁCH GIÁO KHOA
1 Ngữ văn 10 tập 1 - Kết nối Quyển 25,000
2 Ngữ văn 10 tập 2 - Kết nối Quyển 21,000
3 Toán 10 tập 1 - Kết nối Quyển 17,000
4 Toán 10 tập 2 - Kết nối Quyển 16,000
5 Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông - Kết nối Quyển 13,000
6 Giáo dục thể chất 10 - Bóng đá - Kết nối Quyển 13,000
7 Giáo dục thể chất 10 - Bóng chuyền - Kết nối Quyển 12,000
8 Giáo dục thể chất 10 - Bóng rổ - Kết nối Quyển 11,000
9 Lịch sử 10 - Kết nối Quyển 23,000
10 Địa lí 10 - Kết nối Quyển 19,000
11 Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 - Kết nối Quyển 24,000
12 Vật lí 10 - Kết nối Quyển 22,000
13 Hóa học 10 - Kết nối Quyển 20,000
14 Sinh học 10 - Kết nối Quyển 24,000
15 Tin học 10 - Kết nối  Quyển 25,000
16 Âm nhạc 10 - Kết nối Quyển 18,000
17 Mĩ thuật 10 - Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện - Kết nối Quyển 7,000
18 Mĩ thuật 10 - Thiết kế đồ họa - Kết nối Quyển 6,000
19 Mĩ thuật 10 - Thiết kế thời trang - Kết nối Quyển 6,000
20 Mĩ thuật 10 - Thiết kế mĩ thuật sân khấu điện ảnh - Kết nối Quyển 6,000
21 Mĩ thuật 10 - Lí luận và lịch sử mĩ thuật - Kết nối Quyển 6,000
22 Mĩ thuật 10 - Điêu khắc - Kết nối Quyển 6,000
23 Mĩ thuật 10 - Kiến trúc - Kết nối Quyển 6,000
24 Mĩ thuật 10 - Đồ họa tranh in - Kết nối Quyển 6,000
25 Mĩ thuật 10 - Thiết kế công nghiệp - Kết nối Quyển 6,000
26 Mĩ thuật 10 - Hội họa - Kết nối Quyển 6,000
27 Công nghệ 10 - Thiết kế và Công nghệ - Kết nối Quyển 22,000
28 Công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt - Kết nối Quyển 23,000
29 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 Quyển 14,000
30 Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 Quyển 13,000
  TỔNG CỘNG 436,000

Viết Nhận Xét của Bạn
Mời bạn viết nhận xét cho sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 10 Năm Học 2022-2023 - Kết nối (Chỉ SGK)
Đánh giá của bạn về sản phẩm này:
Close
Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 10 Năm Học 2022-2023 - Kết nối (Chỉ SGK)