Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 6 ( Năm Học 2019- 2020 )

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Nhiều tác giả

Năm xuất bản: 2019

Đánh Giá:
80% of 100
467.100₫
Hết hàng
SKU
SBGK18-L06-052-1
Tổng Quan
Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 6 ( Năm Học 2020 - 2021 ) bao gồm 32 cuốn đầy đủ. Kích thước: 17 x 15 x 24 cm
TT TÊN SÁCH ĐVT GIÁ BÌA
I SÁCH GIÁO KHOA    
1 Toán 6 tập 1 Bản 8,000
2 Toán 6 tập 2 Bản 6,000
3 Vật lí 6 Bản 7,000
4 Công nghệ 6 Bản 12,000
5 Ngữ văn 6/1 Bản 10,000
6 Ngữ văn 6/2 Bản 11,000
7 Lịch Sử 6 Bản 6,000
8 Địa lí 6 Bản 7,000
9 Giáo dục công dân 6 Bản 4,000
10 Âm nhạc mĩ thuật 6 Bản 13,000
11 Sinh học 6 Bản 15,000
12 Bài tập Toán 6 tập 1 Bản 14,200
13 Bài tập Toán 6 tập 2 Bản 10,500
14 Bài tập Vật lí 6 Bản 7,900
15 Bài tập Ngữ văn 6 tập 1 Bản 8,200
16 Bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Bản 9,300
17 Bài tập Sinh học 6 Bản 9,600
18 Bài tập Lịch Sử 6 Bản 9,000
19 Bài tập Địa lí 6 Bản 7,900
20 Bài tập Âm nhạc 6 Bản 6,800
21 Bài tập Mĩ thuật 6 Bản 7,600
22 Bài tập Giáo dục công dân 6 Bản 6,800
23
Bài tập Công nghệ - Kinh tế gia đình 6 Bản 15,300
24 Tin học lớp 6 (SHS) Bản 26,000
25 Bài tập tin học lớp 6 (SBT) Bản 19,000
26
Tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh 6 Bản 13,000
27 Tập bản đồ địa lý 6 (4 màu) Bản 29,000
28 Tập bản đồ tranh ảnh lịch sử 6 (4 màu) Bản 26,000
29 Tiếng Anh 6 tập 1 - SHS (Kèm đĩa CD và thẻ) Bản 43,000
30 Tiếng Anh 6 tập 2 - SHS (Kèm đĩa CD và thẻ) Bản 43,000
31 Tiếng Anh 6 tập 1 - SBT (Kèm theo thẻ) Bản 28,000
32 Tiếng Anh 6 tập 2 - SBT (Kèm theo thẻ) Bản 28,000
TỔNG CỘNG 467,100
Viết Nhận Xét của Bạn
Mời bạn viết nhận xét cho sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 6 ( Năm Học 2019- 2020 )
Đánh giá của bạn về sản phẩm này:
Close