Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 ( Năm Học 2021 - 2022)

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Nhiều tác giả

Năm xuất bản: 2021

467.600₫
Còn hàng
SKU
SBGK18-L03-364-1

Bộ sách giáo khoa lớp 3 năm học 2021 - 2022

1 Tiếng Việt 3 tập 1 Bản 13.000
2 Tiếng Việt 3 tập 2 Bản 13.000
3 Toán 3 Bản 13.000
4 Tự nhiên xã hội 3 Bản 11.000
5 Tập Viết 3 tập 1 Bản 4.000
6 Tập Viết 3 tập 2 Bản 4.000
7 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 Bản 8.700
8 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 Bản 7.800
9 Vở bài tập Toán  3 tập 1 Bản 10.500
10 Vở bài tập Toán  3 tập 2 Bản 10.500
11 Vở bài tập Tự nhiên xã hội 3 Bản 9.200
12 Vở bài tập Đạo đức 3 Bản 5.700
13 Tập bài hát 3 Bản 4.700
14 Hướng dẫn học Tin học lớp 3 (SHS) Bản 31.500
15 Hướng dẫn học Tin học lớp 3 (SBT) Bản 24.000
16 Tiếng Anh 3 tập 1 - SHS 
(Kèm đĩa AUDIO và thẻ)
Bản 40.000
17 Tiếng Anh 3 tập 2 - SHS 
(Kèm đĩa AUDIO và thẻ)
Bản 40.000
18 Tiếng Anh 3 - SBT (Kèm theo thẻ) Bản 39.000
22 Cùng em học Toán 3 tập 1 Bản 21.000
23 Cùng em học Toán 3 tập 2 Bản 21.000
24 Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 1 Bản 21.000
25 Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 Bản 21.000
26 Học mỹ thuật 3 theo định hướng PTNL Bản 25.000
27 Bài tập thực hành thủ công 3 Bản 15.000
28 Âm nhạc Hà Nội  Bản 15.000
30 Vở chép nhạc Bản 5.000
31 Thực hành mỹ thuật 3 tập 1 ( Theo định hướng PTNL ) Bản 17.000
32 Thực hành mỹ thuật 3 tập 2 ( Theo định hướng PTNL ) Bản 17.000
TỔNG CỘNG 467.600

Có thể mua thêm  : 

1 Luyện tập làm văn 3 KHMB Bản 20.000
2 Vở luyện tập cơ bản và nâng cao tiếng việt 3/1 KHMB Bản 21.000
3 Vở luyện tập cơ bản và nâng cao tiếng việt 3/2 KHMB Bản 21.000
4 Vở luyện tập cơ bản và nâng cao toán 3/1 KHMB Bản 23.000
5 Vở luyện tập cơ bản và nâng cao toán 3/2 KHMB Bản 25.000
6 Vở tập viết chữ đẹp 3/1 QL Bản 10.000
7 Vở tập viết chữ đẹp 3/2 QL Bản 10.000
8 Tập làm văn 3 BH Bản 23.000
9 Thực hành kỹ năng sống 3 Bản 25.000
10 Thực hành và phát triển năng lực Toán 3 tập 1 Bản 34.000
11 Thực hành và phát triển năng lực Toán 3 tập 2 Bản 33.000

Dung cụ học tập : 

1 Đồng hồ học sinh tiểu học Bộ 28.000
2 Bộ đồ dùng toán 3 Bộ 51.500
3 Bộ thiết bị thực hành Toán 3 SP1 Bộ 110.000

Viết Nhận Xét của Bạn
Mời bạn viết nhận xét cho sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 ( Năm Học 2021 - 2022)
Đánh giá của bạn về sản phẩm này:
Close
Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 ( Năm Học 2021 - 2022)