Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 7 Năm Học 2022-2023 - Kết nối (Chỉ SGK)

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Kết nối tri thức vào cuộc sống

Năm xuất bản: 2022

288.000₫
Còn hàng
SKU
SBGK18-L07-591-2

STT TÊN SÁCH ĐVT GIÁ BÌA
I SÁCH GIÁO KHOA
1 Ngữ văn 7 tập 1 - Kết nối Quyển 20,000
2 Ngữ văn 7 tập 2 - Kết nối Quyển 20,000
3 Toán 7 tập 1 - Kết nối Quyển 18,000
4 Toán 7 tập 2 - Kết nối Quyển 17,000
5 Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối Quyển 26,000
6 Lịch sử và Địa lí 7 - Kết nối Quyển 26,000
7 Giáo dục công dân 7 - Kết nối Quyển 10,000
8 Âm nhạc 7 - Kết nối Quyển 11,000
9 Mĩ thuật 7 - Kết nối Quyển 11,000
10 Tin học 7 - Kết nối Quyển 12,000
11 Công nghệ 7 - Kết nối Quyển 12,000
12 Giáo dục thể chất 7 - Kết nối Quyển 15,000
13 Hoạt động hướng nghiệm, trải nghiệm 7 - Kết nối Quyển 10,000
14 Tiếng Anh 7 - Global Success - Sác học sinh (kèm đĩa) Quyển 80,000 (sách 70k + đĩa 10k)
  TỔNG CỘNG   288,000

Viết Nhận Xét của Bạn
Mời bạn viết nhận xét cho sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 7 Năm Học 2022-2023 - Kết nối (Chỉ SGK)
Đánh giá của bạn về sản phẩm này:
Close
Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 7 Năm Học 2022-2023 - Kết nối (Chỉ SGK)