Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 7 ( Năm Học 2021 - 2022 )

Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2021
Đánh Giá:
100% of 100
549.200₫
Còn hàng
SKU
SBGK18-L07-591-1

Bộ sách giáo khoa lớp 7 năm học 2021 -2022

1 Toán 7 tập 1 Bản 9.000
2 Toán 7 tập 2 Bản 5.000
3 Vật lí 7 Bản 6.000
4 Công nghệ 7 Bản 13.000
5 Ngữ văn 7 tập 1 Bản 12.000
6 Ngữ văn 7 tập 2 Bản 10.000
7 Lịch Sử 7 Bản 12.000
8 Địa lí 7 Bản 16.000
9 Giáo dục công dân 7 Bản 4.000
10 Âm nhạc mĩ thuật 7 Bản 14.000
11 Sinh học 7 Bản 17.000
12 Bài tập Toán 7 tập 1 Bản 16.400
13 Bài tập Toán 7 tập 2 Bản 10.500
14 Bài tập Vật lí 7 Bản 7.600
15 Bài tập Ngữ văn 7 tập 1 Bản 11.900
16 Bài tập Ngữ văn 7 tập 2 Bản 9.600
17 Bài tập Sinh học 7 Bản 10.700
18 Bài tập Địa lí 7 Bản 11.600
19 Bài tập Âm nhạc 7 Bản 6.800
20 Bài tập Giáo dục công dân 7 Bản 7.400
21
Bài tập Công nghệ - Nông nghiệp 7 Bản 16.700
22 Tin học dành cho THCS Quyển 2 (SHS) Bản 24.000
23 Bài tập Tin học dành cho THCS Quyển 2 (SBT) Bản 21.000
24 Tập bản đồ địa lý 7 (4 màu) Bản 29.000
25 Tập bản đồ tranh ảnh lịch sử 7 (4 màu) Bản 29.000
26
Học mỹ thuật 7 theo định hướng phát triển năng lực 7 Bản 27.000
27 Tiếng Anh 7 tập1 -SHS(Kèm đĩa CD và thẻ) Bản 43.000
28 Tiếng Anh 7 tập 2 -SHS (Kèm đĩa CD và thẻ) Bản 43.000
29 Tiếng Anh 7 tập 1 - SBT (kèm theo thẻ) Bản 31.000
30 Tiếng Anh 7 tập 2 - SBT (kèm theo thẻ) Bản 31.000
31 Hướng dẫn thực hành và trắc nghiệm Địa lí 7 (Theo định hướng phát triển năng lực học sinh) Bản 19.000
32 Bài tập tình huống phát triển năng lực Giáo dục công dân 7 Bản 25.000
TỔNG CỘNG 549.200

Viết Nhận Xét của Bạn
Mời bạn viết nhận xét cho sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 7 ( Năm Học 2021 - 2022 )
Đánh giá của bạn về sản phẩm này:
Close
Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 7 ( Năm Học 2021 - 2022 )