Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 Năm Học 2022-2023 - Kết nối (Chỉ SGK)

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Kết nối tri thức vào cuộc sống

Năm xuất bản: 2022

285.000₫
Còn hàng
SKU
SBGK18-L03-364-2

STT TÊN SÁCH ĐVT GIÁ BÌA
I SÁCH GIÁO KHOA
1 Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối Quyển 22,000
2 Tiếng Việt 3 tập 2 - Kết nối Quyển 21,000
3 Toán 3 tập 1 - Kết nối Quyển 18,000
4 Toán 3 tập 2 - Kết nối Quyển 19,000
5 Đạo đức 3 - Kết nối Quyển 10,000
6 Tự nhiên và Xã hội 3 - Kết nối Quyển 19,000
7 Tin học 3 - Kết nối Quyển 11,000
8 Công nghệ 3 - Kết nối Quyển 10,000
9 Giáo dục thể chất 3 - Kết nối Quyển 15,000
10 Âm nhạc 3 - Kết nối Quyển 10,000
11 Mĩ thuật 3 - Kết nối Quyển 10,000
12 Hoạt động trải nghiệm 3 - Kết nối Quyển 17,000
13 Tiếng Anh 3 - Global Success - Sác học sinh tập 1 Quyển 52,000 (sách 42k + đĩa 10k)
14 Tiếng Anh 3 - Global Success - Sác học sinh tập 2 Quyển 51,000 (sách 41k + đĩa 10k)
  TỔNG CỘNG   285,000

Viết Nhận Xét của Bạn
Mời bạn viết nhận xét cho sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 Năm Học 2022-2023 - Kết nối (Chỉ SGK)
Đánh giá của bạn về sản phẩm này:
Close
Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 Năm Học 2022-2023 - Kết nối (Chỉ SGK)