Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 5 ( Năm Học 2021 - 2022)

Năm xuất bản: 2021
485.200₫
Còn hàng
SKU
SBGK20-L05-657-1

Bộ sách giáo khoa lớp 5 năm học 2021 -2022  : 

1 Tiếng Việt 5 tập 1 Bản 15.000
2 Tiếng Việt 5 tập 2 Bản 14.000
3 Toán 5 Bản 13.000
4 Khoa học 5 Bản 13.000
5 Lịch Sử và Địa lí 5 Bản 11.000
6 Âm nhạc 5 Bản 5.000
7 Đạo đức 5 Bản 4.000
8 Kĩ Thuật 5 Bản 5.000
9 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 Bản 11.700
10 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2 Bản 9.600
11 Vở bài tập Toán  5 tập 1 Bản 11.100
12 Vở bài tập Toán  5 tập 2 Bản 13.200
13 Vở bài tập Khoa học 5 Bản 10.800
14 Vở bài tập Lịch Sử 5 Bản 6.300
15 Vở bài tập Đạo Đức 5 Bản 4.800
16 Bài tập Toán 5 Bản 14.700
17 Thực hành kỹ thật 5 Bản 6.000
18 Vở bài tập Địa Lí 5 Bản 6.000
19 Hướng dẫn học Tin học lớp 5 (SHS) Bản 36.000 
20 Hướng dẫn học Tin học lớp 5 (SBT) Bản 25.000 
21 Tiếng Anh 5 tập 1 - SHS (Kèm đĩa AUDIO và thẻ) Bản 48.000
22 Tiếng Anh 5 tập 2 - SHS (Kèm đĩa AUDIO và thẻ) Bản 48.000
23 Tiếng Anh 5 - SBT (Kèm theo thẻ)  Bản 45.000
24 Cùng em học Toán 5 tập 1 Bản 21.000
25 Cùng em học Toán 5 tập 2 Bản 21.000
26 Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 1 Bản 21.000
27 Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2 Bản 21.000
28 Học mỹ thuật 5 theo định hướng PTNL Bản 25.000
29 Vở chép nhạc  Bản 6.000
TỔNG CỘNG 491.200

Có thể mua thêm  : 

1 Luyện tập làm văn 5 Bản 27.500 
2 Thực hành mỹ thuật 5 tập 1 (Theo định hướng PTNL) Bản 17.000 
3 Thực hành mỹ thuật 5 tập 2 (Theo định hướng PTNL) Bản 17.000 
4 Thực hành kỹ năng sống 5 Bản 25.000 
5 Thực hành và phát triển năng lực Toán 5 tập 1 Bản 34.000 
6 Thực hành và phát triển năng lực Toán 5 tập 2 Bản 35.000 

Bộ đồ dùng : 

1 Đồng hồ học sinh tiểu học Bộ 28.000 
2 Bộ đồ dùng phân số hình học 5 Bộ 25.000 
3 Bộ mô hình lắp ghép kỹ thuật lớp 5  Bộ 68.000 
4 Bộ dụng cụ vật liệu Cắt khâu thêu lớp 5 Bộ 79.800 
5 Bộ láp ráp mạch điện đơn giản lớp 5 Bộ 66.000 
Viết Nhận Xét của Bạn
Mời bạn viết nhận xét cho sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 5 ( Năm Học 2021 - 2022)
Đánh giá của bạn về sản phẩm này:
Close
Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 5 ( Năm Học 2021 - 2022)