Phân Loại và giải chi tiết các dạng bài tập đại số 10

Nhà xuất bản: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Tác giả: TS Trần Xuân Tiếp - TS Phạm Hoàng - Ts Phạm Toản - Phan Hoàng Ngân

Năm xuất bản: 2019

Giá đặc biệt 110.000₫ Giá thông thường 135.000₫
Còn hàng
SKU
TK-L10-HA-189
Phân Loại và giải chi tiết các dạng bài tập đại số 10 của nhóm tác giả là TS Trần Xuân Tiếp - TS Phạm Hoàng - Ts Phạm Toản - Phan Hoàng Ngân biên soạn được xuất bản tại Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện đang được phân phối bởi Nhà sách Quảng Lợi.
Viết Nhận Xét của Bạn
Mời bạn viết nhận xét cho sản phẩmPhân Loại và giải chi tiết các dạng bài tập đại số 10
Đánh giá của bạn về sản phẩm này:
Close
Phân Loại và giải chi tiết các dạng bài tập đại số 10